Климент Робев

Разчитай на числата, когато инвестираш в жилищен имот!

инвестиционна оценка на недвижими имоти Климент Робев

Кои са най-важните въпроси за един инвеститор в жилищен имот?

1

Накъде ще върви пазарът?

Проучи на какъв пазар излизаш! Какви са тенденциите и основните движещи сили, определящи търсенето и предлагането на жилищния пазар в София и каква е вероятната перспектива за следващите години?

2

Ще ми излезнат ли сметките, ако инвестирам в този апартамент?

Ако вече си харесал инвестиционен апартамент, разбери как да определиш каква е максималната цена, която можеш да платиш за него, така че да направиш успешна инвестиция! Избери най-удачната за теб инвестиционна стратегия, спрямо имота, твоето време и възможности!

3

Удачен момент ли е да продам своя инвестиционен имот?

Ако вече си инвестирал в имот, научи как да повишиш възвръщаемостта на своя капитал, чрез продажба на имота и реинвестиране в друг или рефинасиране на кредита? Каква е общата възвръщаемост, която можеш да постигнеш, ако решиш да продадеш имота днес?

За кого е предназначен този сайт?

Ако се припознаваш,
обади се да поговорим

Казвам се Климент Робев и съм финансов експерт "Инвестиции в жилищни имоти"

Завършил съм Маркетинг (бакалавър), Финансови пазари (магистър),Мениджмънт на недвижимата собственост (магистър), а в момента съм докторант към катедра „Финанси“ в УНСС.

В професионален план, развитието и интересите са ми в следните направления – управление на личните финанси, международни финансови пазари и пазар на недвижими имоти. 

През последните 15 години съм преминал през множество обучения, засягащи професионалните ми интереси. Автор съм на редица инвестиционни и икономически анализи и участвам като лектор в обучения, свързани с тази тематика.

От дълго време следя процесите и движещите сили на пазара на недвижими имоти. С радост ще ти помогна да разбереш как да вземеш добре информирано и премислено решение относно възможността за покупка или продажба на инвестиционен жилищен имот.

Когато инвестираш в жилищен имот, следвай логиката на числата!

Получи отговорите на своите въпроси

Попълни формата долу и заяви датата и часа, в която ще ти е най-удобно да се свържа с теб за предварителен разговор.

Свържи се с мен