Бургас – анализ на жилищния пазар за третото тримесечие на 2021г.

     Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Бургас за третото тримесечие на настоящата година са поскъпнали с 3.8%, спрямо второто тримесечие и с 7.3%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва значителен ръст на сделките с недвижими имоти в Бургас. През третото тримесечие на 2021 г. продажбите са с 36% повече от същото тримесечие на 2020 г. и с 23.2% повече, спрямо предходното тримесечие на настоящата година. Това се дължи на лесния достъп до привлечен капитал, повишаващите се доходи, както и вече усещащият се инфлационен натиск в страната. Нарастващата активност на пазара на жилищни имоти е подкрепена и от ипотечния пазар, където наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 17.5%, спрямо година по-рано. Към трето тримесечие на 2021 година, 23% от сделките с недвижими имоти в Бургас са били чрез ипотечен кредит.  В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 6.4% на годишна база.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Бургас.

2. Състояние на ипотечния пазар в Бургас.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти във Бургас.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти във Бургас.

За да определим достъпността на жилищните имоти в Бургас, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Бургас, към третото тримесечие на 2021 година коефициентът е: 10 за жилищни имоти в центъра на града  и 6.5 за жилищни имоти извън центъра на града.

За да определим ориентировъчната нетна доходност на тристаен апартаент при отдаване под наем, взимаме предвид 10 брутни наема (ориентировъчно 12 нетни след приспадане на разходите) и ги съпоставяме на средната пазарна цена. За град Бургас, към третото тримесечие на 2021 година нетната доходност е: 3.8% в центъра на града  и 4.7% извън центъра на града.

* Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” и за определяне на нетната доходност от наеми са взети от: www.numbeo.com

* Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен