Русе – анализ на жилищния пазар за третото тримесечие на 2021г.

 Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Русе за третото тримесечие на настоящата година са поскъпнали с 0.9%, спрямо второто тримесечие и с 6.2%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва ръст и на сделките с недвижими имоти в Русе. През третото тримесечие на 2021 г. продажбите са с 14.3% повече от същото тримесечие на 2020 г. и с 2.6% повече, спрямо предходното тримесечие на настоящата година. Това се дължи на лесния достъп до привлечен капитал, повишаващите се доходи, както и вече усещащият се инфлационен натиск в страната. Високата активност на пазара на жилищни имоти в Русе е подкрепена и от ипотечния пазар, където наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 33.7%, спрямо година по-рано. Към третото тримесечие на 2021 година, 23% от сделките с недвижими имоти в Русе са чрез ипотечен кредит.  В допълнение, регистрираме и повишение на брутната работна заплата с 8.1% на годишна база.

*”Индексът на цените на жилищата” подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Русе

2. Състояние на ипотечния пазар в Русе.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти в Русе.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти в Русе.

За да определим достъпността на жилищните имоти в Русе, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Русе, към второто тримесечие на 2021 година коефициентът е: 6.7 за жилищни имоти в центъра на града и 4.4 за жилищни имоти извън центъра на града.

     За да определим ориентировъчната нетна доходност на тристаен апартаент при отдаване под наем, взимаме предвид 10 брутни наема (ориентировъчно 12 нетни след приспадане на разходите) и ги съпоставяме на средната пазарна цена. За град Русе, към третото тримесечие на 2021 година нетната доходност е: 7.5% в центъра на града  и 6.8% извън центъра на града.

* Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” и за определяне на нетната доходност от наеми са взети от: www.numbeo.com

* Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен