Стара Загора – анализ на жилищния пазар за третото тримесечие на 2021г.

Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Стара Загора за третото тримесечие на настоящата година са поскъпнали с 1.5%, спрямо второто тримесечие и с 7.3%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва ръст и на сделките с недвижими имоти в Пловдив на годишна база и леко забавяне на тримесечна. През третото тримесечие на 2021 г. продажбите са с 6.5% повече от същото тримесечие на 2020 г. и с 2.3% по-малко, спрямо предходното тримесечие на настоящата година. Това се дължи на лесния достъп до привлечен капитал, повишаващите се доходи, както и вече усещащият се инфлационен натиск в страната. Нарастващата активност на пазара на жилищни имоти е подкрепена и от ипотечния пазар, където наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 11.2%, спрямо година по-рано. Към третото тримесечие на 2021 година, 26% от сделките с недвижими имоти в Стара Загора са чрез ипотечен кредит.   В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 11.4% на годишна база.

*”Индексът на цените на жилищата” подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Стара Загора.

2. Състояние на ипотечния пазар в Стара Загора.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти в Стара Загора.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти в Стара Загора.

За да определим достъпността на жилищните имоти в Стара Загора, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Стара Загора, към третото тримесечие на 2021 година коефициентът е: 5.8 за жилищни имоти в центъра на града и 4.3 за жилищни имоти извън центъра на града.

    За да определим ориентировъчната нетна доходност на тристаен апартаент при отдаване под наем, взимаме предвид 10 брутни наема (ориентировъчно 12 нетни след приспадане на разходите) и ги съпоставяме на средната пазарна цена. За град Стара Загора, към третото тримесечие на 2021 година нетната доходност е: 5.1% в центъра на града  и 6% извън центъра на града.

* Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” и за определяне на нетната доходност от наеми са взети от: www.numbeo.com

* Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен