Бургас – анализ на жилищния пазар за второ тримесечие на 2022г.

Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Бургас за второто тримесечие на настоящата година са отчели ръст от 4.9%, спрямо предходното тримесечие и са поскъпнали с 14.9%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва повишение на сделките с недвижими имоти в Бургас на тримесечна и на годишна база.  За разглеждания отчетен период, продажбите са с 10.5% повече от същото тримесечие на 2021 г. и с 34.5% повече, спрямо предходния отчетен период. Това е така, на фона на нестихващата война в Украйна, поскъпването на материалите, твърде високата инфлация, както и очакванията за предстоящо увеличение на лихвите по ипотечните кредити. Отчита се и тенденция градът да расте основно в посока кварталите „Меден рудник“, „Славейков“ и „Сарафово“, тъй като там са наличните терени за ново строителство.

Нарастващата активност на пазара на жилищни имоти е налице, въпреки ипотечния пазар, където наблюдаваме спад на общия брой ипотеки за разглеждания период с 3.3%, спрямо година по-рано. Към второто тримесечие на 2022 година, около 26% от сделките с недвижими имоти в Бургас са чрез ипотечен кредит.  В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 14.8% на годишна база.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Бургас.

2. Състояние на ипотечния пазар в Бургас.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти в Бургас.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти в Бургас.

За да определим достъпността на жилищните имоти в Бургас, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Бургас, към второто тримесечие на 2022 година коефициентът е: 10.7 за жилищни имоти в центъра на града  и 5.9 за жилищни имоти извън центъра на града.

За да определим ориентировъчната нетна доходност на тристаен апартаент при отдаване под наем, взимаме предвид 10 брутни наема (ориентировъчно 12 нетни след приспадане на разходите) и ги съпоставяме на средната пазарна цена. За Бургас, към второто тримесечие на 2022 година нетната доходност е: 4% в центъра на града  и 5.6% извън центъра на града.

*Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” и за определяне на нетната доходност от наеми са взети от: www.numbeo.com.

*Данните за брой сделки и брой ипотеки не се отнасят само за жилищни имоти.

*Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен