Бургас – анализ на жилищния пазар за първо тримесечие на 2022г.

     Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Бургас за първото тримесечие на настоящата година са отчели ръст от 2.8%, спрямо предхотното тримесечие и са поскъпнали с 11.1%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва  ръст и на сделките с недвижими имоти в Бургас на годишна база и забавяне на тримесечна. През първото тримесечие на 2022 г. продажбите са с 18% повече от същото тримесечие на 2021 г. и с 30.4% по-малко, спрямо предходното тримесечие на изминалата година. Това се дължи на все още лесния достъп до привлечен капитал, повишаващите се доходи, както и силно усещащия се инфлационен натиск в страната. На този фон, най-скъпите имоти в града са в централната част на Бургас, както и в жк „Лазур“, особено тези в новите сгради край Морската градина. Най-достъпен квартал остава жк „Меден рудник“. Нарастващата активност на пазара на жилищни имоти продължава да бъде подкрепяна и от ипотечния пазар, където общият брой ипотеки за разглеждания период остава без промяна, спрямо година по-рано. Към първото тримесечие на 2022 година, около 29% от сделките с недвижими имоти в Бургас са чрез ипотечен кредит.  В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 8.8% на годишна база.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Бургас

2. Състояние на ипотечния пазар в Бургас

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти в Бургас

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти в Бургас

За да определим достъпността на жилищните имоти в Бургас, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Бургас, към първото тримесечие на 2022 година коефициентът е: 10 за жилищни имоти в центъра на града  и 5.9 за жилищни имоти извън центъра на града.

За да определим ориентировъчната нетна доходност на тристаен апартаент при отдаване под наем, взимаме предвид 10 брутни наема (ориентировъчно 12 нетни след приспадане на разходите) и ги съпоставяме на средната пазарна цена. За Бургас, към първото тримесечие на 2022 година нетната доходност е: 5% в центъра на града  и 6% извън центъра на града.

* Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” и за определяне на нетната доходност от наеми са взети от: www.numbeo.com

* Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен