Варна – анализ на жилищния пазар за второто тримесечие на 2022г.

Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти във Варна за второто тримесечие на настоящата година са отчели минималенспад от 0.4%, спрямо предходното тримесечие и са поскъпнали с 7.9%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва  ръст на сделките с недвижими имоти във Варна, както на тримесечна, така и на годишна база. За разглеждания отчетен период, продажбите са с 10.6% повече от същото тримесечие на 2021 г. и с 24.7% повече, спрямо предходния отчетен период.Това е така, на фона на нестихващата  война в Украйна, поскъпването на материалите, твърде високата инфлация, както и очакванията за предстоящо увеличение на лихвите по ипотечните кредити. Нарастващата активност на пазара на жилищни имоти не получи подкрепаот ипотечния пазар, където наблюдаваме намаление на общия брой ипотеки за разглеждания период с 2.5%, спрямо година по-рано. Към второто тримесечие на 2022 година, около 30% от сделките с недвижими имоти във Варна са чрез ипотечен кредит.  На този фон, отчитаме повишение на брутната работна заплата с 13.2% на годишна база.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти във Варна

2. Състояние на ипотечния пазар във Варна.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти във Варна.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти във Варна.

За да определим достъпността на жилищните имоти във Варна, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Варна, към второто тримесечие на 2022 година коефициентът е: 11.3 за жилищни имоти в центъра на града  и 7.1 за жилищни имоти извън центъра на града.

За да определим ориентировъчната нетна доходност на тристаен апартаент при отдаване под наем, взимаме предвид 10 брутни наема (ориентировъчно 12 нетни след приспадане на разходите) и ги съпоставяме на средната пазарна цена. За Варна, към второто тримесечие на 2022 година нетната доходност е: 3.9% в центъра на града  и 4.4% извън центъра на града.

*Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” и за определяне на нетната доходност от наеми са взети от: www.numbeo.com.

*Данните за брой сделки и брой ипотеки не се отнасят само за жилищни имоти.

*Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен