Русе – анализ на жилищния пазар за второто тримесечие на 2021г.

Според „Индекса на цените на жилищата“ (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Русе за второто тримесечие на настоящата година са поскъпнали с 2.5%, спрямо първото тримесечие и с 8.4%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва значителен ръст на сделките с недвижими имоти в Русе. През второто тримесечие на 2021 г. продажбите са с 57.4% повече от същото тримесечие на 2020 г. и с 45.7% повече, спрямо предходното тримесечие на настоящата година. Това се дължи на повишената покупателна способност на купувачите и на фактора сигурност, който дава инвестицията в недвижим имот, особено в условията на нарастваща инфлация. Високата активност на пазара на жилищни имоти в Русе е подкрепена и от ипотечния пазар, където наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 75.8%, спрямо година по-рано. Към второ тримесечие на 2021 година, 23% от сделките с недвижими имоти в Русе са чрез ипотечен кредит.  В допълнение, регистрираме и повишение на брутната работна заплата с 14.5% на годишна база.

*“Индексът на цените на жилищата“ подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Русе.

2. Състояние на ипотечния пазар в Русе.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти в Русе.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти в Русе.

     За да определим достъпността на жилищните имоти в Русе, ще използваме коефициента „Цена към доход“. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Русе, към второто тримесечие на 2021 година коефициентът е: 7.64 за жилищни имоти в центъра на града и 4.31 за жилищни имоти извън центъра на града.

* Данните за изчисление на коефициента „Цена към доход“ са взети от: www.numbeo.com

* Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен