Бургас – анализ на жилищния пазар за второто тримесечие на 2021г.

Според „Индекса на цените на жилищата“ (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Бургас за второто тримесечие на настоящата година са поскъпнали с 1.4%, спрямо първото тримесечие и с 4.3%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва значителен ръст на сделките с недвижими имоти в Бургас. През второто тримесечие на 2021 г. продажбите са с 80% повече от същото тримесечие на 2020 г. и с 43.7% повече, спрямо предходното тримесечие на настоящата година. Това се дължи на годишната инфлация, повишената покупателна способност на купувачите и на фактора сигурност, който дава инвестицията в недвижим имот. Нарастващата активност на пазара на жилищни имоти е подкрепена и от ипотечния пазар, където наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 94.8%, спрямо година по-рано. Към второ тримесечие на 2021 година, 29% от сделките с недвижими имоти в Бургас са били чрез ипотечен кредит.  В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 9.9% на годишна база.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

      В по-тесен сегмент, очакванията са развитието на град Бургас да продължи с районите „Изгрев“ и „Славейков“. Сред другите приоритетни райони в градската инфраструктура са разширяване на кв. „Крайморие“ и развитието на района около новоизграждащата се болница „Сърце и мозък“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Бургас.

2. Състояние на ипотечния пазар в Бургас.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти във Бургас.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти във Бургас.

       За да определим достъпността на жилищните имоти в Бургас, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Бургас, към второто тримесечие на 2021 година коефициентът е: 9.65 за жилищни имоти в центъра на града  и 6.25 за жилищни имоти извън центъра на града.

* Данните за изчисление на коефициента “цена към доход” са взети от: www.numbeo.com

* Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен