Варна – анализ на жилищния пазар за второто тримесечие на 2021г.

     Според „Индекса на цените на жилищата“(ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти във Варна за второто тримесечие на настоящата година са поскъпнали с 4.5%, спрямо първото тримесечие и с 7.5%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва значителен ръст на сделките с недвижими имоти във Варна. През второто тримесечие на 2021 г. продажбите са с 44.5% повече от същото тримесечие на 2020 г. и с 51.8% повече спрямо предходното тримесечие на настоящата година. Това се дължи на годишната инфлация, повишената покупателна способност на купувачите и на фактора сигурност, който дава инвестицията в недвижим имот. Нарастващата активност на пазара на жилищни имоти е подкрепена и от ипотечния пазар, където наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 45%, спрямо година по-рано. Към второ тримесечие на 2021 година, 34% от сделките с недвижими имоти във Варна са били чрез ипотечен кредит.  В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 13.6% на годишна база.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

На локално ниво, към разглеждания за анализа времеви период, най-атрактивните райони са „Св. Св. Константин и Елена“, който има потенциал да се превърне в един от най-предпочитаните за живеене във Варна. Същевременно, в частта между „Мол Варна“ и „Гранд Мол“, както и от „Младост“ до „Владиславово“ се изграждат няколко големи жилищни комплекса.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти във Варна.

2. Състояние на ипотечния пазар във Варна.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти във Варна.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти във Варна

За да определим достъпността на жилищните имоти във Варна, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Варна, към второто тримесечие на 2021 година коефициентът е: 10.9 за жилищни имоти в центъра на града  и 7.09 за жилищни имоти извън центъра на града.

* Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” са взети от: www.numbeo.com

* Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен