Пловдив – анализ на жилищния пазар за второто тримесечие на 2021г.

Според „Индекса на цените на жилищата“ (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Пловдив за второто тримесечие на настоящата година са поскъпнали с 2.2%, спрямо първото тримесечие и с 8.1%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва значителен ръст на сделките с недвижими имоти в Пловдив. През второто тримесечие на 2021 г. продажбите са с 32% повече от същото тримесечие на 2020 г. и с 34% повече, спрямо предходното тримесечие на настоящата година. Това се дължи на годишната инфлация, повишената покупателна способност на купувачите и на фактора сигурност, който дава инвестицията в недвижим имот. Нарастващата активност на пазара на жилищни имоти е подкрепена и от ипотечния пазар, където наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 91%, спрямо година по-рано. Към второ тримесечие на 2021 година, 28% от сделките с недвижими имоти в Пловдив са били чрез ипотечен кредит.  В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 16.5% на годишна база.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Пловдив.

2. Състояние на ипотечния пазар в Пловдив.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти в Пловдив.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти в Пловдив.

   

За да определим достъпността на жилищните имоти в Пловдив, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Пловдив, към второто тримесечие на 2021 година коефициентът е: 8.99 за жилищни имоти в центъра на града и 6.40 за жилищни имоти извън центъра на града.

* Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” са взети от: www.numbeo.com

* Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен