Стара Загора – анализ на жилищния пазар за второто тримесечие на 2021г.

    Според „Индекса на цените на жилищата“ (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Стара Загора за второто тримесечие на настоящата година са поскъпнали минимално с 0.2%, спрямо първото тримесечие и с 8.3%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва значителен ръст на сделките с недвижими имоти в Стара Загора. През второто тримесечие на 2021 г. продажбите са с 75% повече от същото тримесечие на 2020 г. и с 31% повече, спрямо предходното тримесечие на настоящата година. Това се дължи на годишната инфлация, повишената покупателна способност на купувачите и на фактора сигурност, който дава инвестицията в недвижим имот. Нарастващата активност на пазара на жилищни имоти е подкрепена и от ипотечния пазар, където наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 58%, спрямо година по-рано. Към второ тримесечие на 2021 година, 28% от сделките с недвижими имоти в Стара Загора са чрез ипотечен кредит.   В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 12.9% на годишна база.

*“Индексът на цените на жилищата“ подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

    Факторите, определящи търсенете на жилищни имоти в Стара Загора до голяма степен са аналогични с тези в България, като цяло, но е необходимо да се отбележи голямата локална зависимост на пазара на имоти с ТЕЦ-овете в Маришкия басейн. Oчаква се изграждане на нова модерна индустриална зона, в която да се настанят нови високотехнологични компании, които ще отворят нови работни места. В допълнение, съдбата на летището в Стара Загора до голяма степен ще определи последващото бизнес развитие на града.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Стара Загора.

2. Състояние на ипотечния пазар в Стара Загора.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти в Стара Загора.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти в Стара Загора.

     За да определим достъпността на жилищните имоти в Стара Загора, ще използваме коефициента „Цена към доход“. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Стара Загора, към второто тримесечие на 2021 година коефициентът е: 5.6 за жилищни имоти в центъра на града и 4.25 за жилищни имоти извън центъра на града.

*Данните за изчисление на коефициента „Цена към доход“ са взети от: www.numbeo.com

* Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен