Пловдив – анализ на жилищния пазар за третото тримесечие на 2023 г.

Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Пловдив за третото тримесечие на настоящата година са отчели спад от 2.9%, спрямо предходното тримесечие и са поскъпнали с 8.1%, спрямо годино по-рано.

При отчитане на инфлацията, която е в размер на 6.3% към края на месец септември, цените на жилищните имоти бележат ръст от 1.8% за периода трето тримесечие на 2022 г. – трето тримесечие на 2023 г.

Статистиката от Агенцията по вписванията показва съществено  понижение на сделките с недвижими имоти в Пловдив на годишна база. За периодa януари-септември, продажбите са с 14.2% по-малко, спрямо същия отчетен период на 2022 г. Това е така, на фона на намаляващата инфлация, както и на очакванията за повишаване на лихвените проценти по ипотечните кредити.

Намаляващата активност на пазара на жилищни имоти намира подкрепа  от ипотечния пазар, където наблюдаваме понижение на общия брой ипотеки за разглеждания период с 5.4%, спрямо година по-рано.

Към третото тримесечие на 2023 г.,съотношението на общия брой ипотеки към общия брой сделки с недвижими имоти се равнява на 0.3.

В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 15.6% на годишна база за град Пловдив.

Разгъната застроена площ (РЗП) на получилите разрешителни за строеж нови жилищни сгради бележи спад от 68.8% на годишна база, а разгънатата застроена площ (РЗП) на започналите строителство нови жилищни сгради намалява с 34.7%, спрямо година по-рано.

За да определим достъпността на жилищните имоти в Пловдив, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Пловдив, към третото тримесечие на 2023 г. коефициентът е: 8.7 за жилищни имоти в центъра на града  и 5.6 за жилищни имоти извън центъра на града.

За да определим ориентировъчната нетна доходност на тристаен апартамент при отдаване под наем, взимаме впредвид 10 брутни наема (ориентировъчно 12 нетни след приспадане на разходите) и ги съпоставяме на средната пазарна цена. За Пловдив, към третото тримесечие на 2023 г. нетната доходност е: 4% в центъра на града  и 5.1% извън центъра на града.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

*Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” и за определяне на нетната доходност от наеми са взети от: www.numbeo.com.

*Данните за брой сделки и брой ипотеки не се отнасят само за жилищни имоти.

*Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен