Пловдив – анализ на жилищния пазар за първото тримесечие на 2022г.

       Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Пловдив за първото тримесечие на настоящата година са отчели ръст от 3.4%, спрямо предходното тримесечие и са поскъпнали с 11.5%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва  спад на сделките с недвижими имоти в Пловдив на годишна и на тримесечна база. За разглеждания отчетен период, продажбите са с 3% по-малко от същото тримесечие на 2021 г. и с 38.2%, спрямо предходното тримесечие. Това е факт,  въпреки все още лесния достъп до привлечен капитал, повишаващите се доходи, както и на силно усещащия се инфлационен натиск в страната. Въпреки намаляващата активност на пазара на жилищни имоти, при ипотечния пазар наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 2%, спрямо година по-рано. Към първото тримесечие на 2022 година, около 28% от сделките с недвижими имоти в Пловдив са чрез ипотечен кредит.  В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 8.4% на годишна база.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Пловдив
2. Състояние на ипотечния пазар в Пловдив
3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти в Пловдив
4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти в Пловдив

За да определим достъпността на жилищните имоти в Пловдив, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Пловдив, към първото тримесечие на 2022 година коефициентът е: 9.4 за жилищни имоти в центъра на града и 6.4 за жилищни имоти извън центъра на града.

За да определим ориентировъчната нетна доходност на тристаен апартаент при отдаване под наем, взимаме предвид 10 брутни наема (ориентировъчно 12 нетни след приспадане на разходите) и ги съпоставяме на средната пазарна цена. За Пловдив, към първото тримесечие на 2022 година нетната доходност е: 4.3% в центъра на града  и 4.7% извън центъра на града.

* Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” и за определяне на нетната доходност от наеми са взети от: www.numbeo.com

* Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен