Стара Загора – анализ на жилищния пазар за второто тримесечие на 2022г

Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Стара Загора за второто тримесечие на настоящата година са отчели ръст от 6.2%, спрямо предходното тримесечие и са поскъпнали с 12.6%, спрямо годино по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва  спад на сделките с недвижими имоти в Стара Загора на годишна база, но бележи ръст на тримесечна. За разглеждания отчетен период, продажбите са с 9% по-малко от същото тримесечие на 2021 г. и с 9.1% повече, спрямо предходния отчетен период. Това е така, в условията на нестихващата война в Украйна, поскъпването на материалите, твърде високата инфлация, както и очакванията за предстоящо увеличение на лихвите по ипотечните кредити. На този фон се забелязва тенденция към изравняване  на цените на апартаментите в централна градска част и в кварталите Железник,  Самара  и Казански – изток.  Намаляващата активност на пазара на жилищни имоти е факт, въпреки подкрепата от ипотечния пазар, където наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 6.5%, спрямо година по-рано. Към второто тримесечие на 2022 година, около 33% от сделките с недвижими имоти в Стара Загора са чрез ипотечен кредит. В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 13.8% на годишна база.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

  1. Състояние на пазара на жилищни имоти в Стара Загора.

2. Състояние на ипотечния пазар в Стара Загора.

3. Фактори, определящи търсенето на жилищни имоти в Стара Загора.

4. Фактори, определящи предлагането на жилищни имоти в Стара Загора.

За да определим достъпността на жилищните имоти в Стара Загора, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Стара Загора, към второто тримесечие на 2022 година коефициентът е: 6.1 за жилищни имоти в центъра на града  и 3.4 за жилищни имоти извън центъра на града.

За да определим ориентировъчната нетна доходност на тристаен апартамент при отдаване под наем, взимаме предвид 10 брутни наема (ориентировъчно 12 нетни след приспадане на разходите) и ги съпоставяме на средната пазарна цена. За Стара Загора, към второто тримесечие на 2022 година нетната доходност е: 4.6% в центъра на града  и 6.1% извън центъра на града.

*Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” и за определяне на нетната доходност от наеми са взети от: www.numbeo.com.
*Данните за брой сделки и брой ипотеки не се отнасят само за жилищни имоти.
*Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен