Стара Загора – анализ на жилищния пазар за третото тримесечие на 2023 г.

Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в Стара Загора за третото тримесечие на настоящата година са отчели спадот 2.3%, спрямо предходното тримесечие и са поскъпнали с 4.6%, спрямо годино по-рано.

При отчитане на инфлацията, която е в размер на 6.3% към края на месец септември, цените на жилищните имоти са поевтиняли с 1.7% за периода трето тримесечие на 2022 г. – трето тримесечие на 2023 г.

Статистиката от Агенцията по вписванията показва съществено понижение на сделките с недвижими имоти в Стара Загора на годишна база. За периодa януари-септември, продажбите са с 19.7% по-малко, спрямо същия отчетен период на 2022 г. Това е така, на фона на намаляващата инфлация, както и на очакванията за повишаване на лихвените проценти по ипотечните кредити.

Намаляващата активност на пазара на жилищни имоти намира подкрепа  от ипотечния пазар, където наблюдаваме понижаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 6.9%, спрямо година по-рано.

Към третото тримесечие на 2023 година, съотношението на общия брой ипотеки към общия брой сделки с недвижими имоти се равнява на 0.35.

В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 17.1% на годишна база.

На този фон, разгъната застроена площ (РЗП) на получилите разрешителни за строеж нови жилищни сгради бележи ръст от 18,2% на годишна база, а разгънатата застроена площ (РЗП) на започналите строителство нови жилищни сгради се увеличава с 30.3%, спрямо година по-рано.

За да определим достъпността на жилищните имоти в Стара Загора, ще използваме коефициента “Цена към доход”. Той отнася средната цена на апартамент от 90 кв.м към средния годишен доход на домакинство, определен като: средната нетна работна заплата за града х 12 месеца х 1.5 (осреднен брой на членовете на едно домакинство на пълна работна заплата). Колкото по-нисък е този показател, толкова по-достъпни са жилищата в съответния град. За Стара Загора, към третото тримесечие на 2023 година коефициентът е: 5.6 за жилищни имоти в центъра на града  и 4.1 за жилищни имоти извън центъра на града.

За да определим ориентировъчната нетна доходност на тристаен апартамент при отдаване под наем, взимаме предвид 10 брутни наема (ориентировъчно 12 нетни след приспадане на разходите) и ги съпоставяме на средната пазарна цена. За Стара Загора, към третото тримесечие на 2023 година нетната доходност е: 4.3% в центъра на града  и 4.5% извън центъра на града.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

*Данните за изчисление на коефициента “Цена към доход” и за определяне на нетната доходност от наеми са взети от: www.numbeo.com.

*Данните за брой сделки и брой ипотеки не се отнасят само за жилищни имоти.

*Информацията не бива да се приема като инвестиционен съвет.

Към всички статии и анализи

Свържи се с мен