Пазарни очаквания

Икономиката непрекъснато се променя в един циклично повтарящ се процес. Фазите на икомическия цикъл могат да имат различна продължителност, но винаги следват описаната закономерност. Преминаването от една фаза към друга е в резултат, както на предвидими икономически фактори, така и на различни неочаквани геополитически и ценови обстоятелства.

Представлява експанзията или ограничаването на достъпа до кредит. По време на горната фаза на кредитния цикъл, цените на имотите са в период на конкурентоспособност и усилено наддаване. В определени ситуации, това може да причини развитието на неустойчив, спекулативен ценови „балон“.

Ключова роля в цикъла на ликвидността играят централните банки. Обикновено, по време на рецесия БВП се свива, цените на недвижимите имоти падат. Следователно, инфлацията също спада или е налице дефлация. Когато централната банка прецени, че цените са на толкова ниско ниво, че осигуряването на нова парична ликвидност няма да повлияе директно на инфлацията, тя обмисля понижаване на своята основна лихва, което води до „фаза на възстановяване“.

Движенията на пазара отразяват емоционалното състояние на участниците в него. Емоциите са една от основната движеща сила зад промените на пазара на недвижими имоти. Ето защо, пазарни цикли се създават от настроенията на пазарните участници, които са функция на различни икономически, миграционни и политически процеси.

Получи отговорите на своите въпроси

Попълнете формата долу и заявете датата и часа, в която ще Ви е най-удобно да се свържа с Вас за консултация. 

Свържи се с мен