Продавачи

Научи как да повишиш ефективността на своята инвестиция!

ROE и защо е толкова важен?

Възвръщаемостта на собствения капитал (Return on Equity) в една инвестиция в жилищен имот не е постоянна величина. Tя зависи, както от паричния поток, генериран от имота, така и от текущата парична равностойност на нашия дял в инвестицията (ако сме използвали заемен капитал – ипотечен кредит).

Паричната равностойност на нашия дял в инвестицията се определя от текущата стойност на имота, както и от амортизацията на кредита.

Възвръщаемостта на собствения капитал (Return on Equity) трябва да се проверява регулярно, за да сме наясно колко ефективно работи капиталът ни за нас.

Време ли е да продадеш своя инвестиционен имот?

Ако вече си инвестирал в жилищен имот с ипотечен кредит и през годините той е поскъпнал, разбери как да определиш:

Получи отговорите на своите въпроси

Попълни формата долу и заяви датата и часа, в която ще ти е най-удобно да се свържа с теб за предварителен разговор.

Свържи се с мен